Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering
Annot. Art. 58duodecies
Art. 58duodecies.
Voor de Duitstalige Gemeenschap worden jaarlijks in de algemene federale uitgavenbegroting de in de artikelen 58terdecies tot 58octodecies bedoelde dotaties ingeschreven.