Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 (BS 2 mei 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging aangebracht bij de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3273/001

Blz. 3 – 8: “ALGEMEEN