Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 22 december 2000 (BS 19 januari 2001), vernummerd bij de wet van 7 januari 2002 (BS 1 februari 2002).