Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993) en vervangen bij de wet van 22 december 2000 (BS 19 januari 2001).