Huidige taal
Art. 56.
Onverminderd artikel 170, § 2, van de Grondwet, gebeurt de financiering van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap door :
1° niet-fiscale ontvangsten;
2° voor de periode van 1989 tot en met 2014, een algemene federale dotatie;
3° toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen;
4° federale dotaties;
5° voor de periode van 2015 tot en met 2033, een overgangsmechanisme;
6° leningen.
Andere talen