Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 (BS 25 juli 1990), vervangen bij de wet van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993), gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014) en bij artikel 5 van de wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging van dit artikel bij de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2233/1

Blz. 2: