Geraadpleegde versie
Art. 47.
Na hun afkondiging worden de decreten van het Parlement in het Belgisch Staatsblad in het Duits, met een vertaling in het Nederlands en in het Frans en in het Memorial des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft in het Duits bekendgemaakt.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex