Geraadpleegde versie
Art. 45.
Het Parlement kan de bepalingen van de artikelen 42, 43, 44, eerste lid, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in de artikelen 32, § § 2 en 3, 33, 37, 41, 46, 47 en 48 van de bijzondere wet, 44, tweede lid, en 51, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in de artikelen 68 tot 73 van de bijzondere wet, bij decreet wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex