Wetshistoriek

Gewijzigd bij de wet van 16 december 1996 (BS 31 december 1996), de wet van 7 januari 2002 (BS 1 februari 2002), de wet van 3 juli 2003 (BS 1 september 2003), de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006), de wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014), het bijzonder decreet van 30 mei 2016 (BS 6 juli 2016) en de wet van 25 december 2016 (BS 10 januari 2017).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging aangebracht bij de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1755/1

Blz. 1: