Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, openbaarheid vergaderingen parlement, Duitstalige Gemeenschap, parlement
Annot. Art. 43
Art. 43.
De vergaderingen van het Parlement zijn openbaar.
Het Parlement vergadert evenwel met gesloten deuren op verzoek van de voorzitter of van twee leden.
Het Parlement beslist daarna bij volstrekte meerderheid of de vergadering in het openbaar zal worden hervat ter behandeling van hetzelfde onderwerp.