Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, zitting parlement, gemeenschaps- en gewestparlementen, zitting
Annot. Art. 42
Art. 42.
Het Parlement komt van rechtswege bijeen ieder jaar, de derde maandag van september, behalve wanneer het reeds voordien door de regering is bijeengeroepen.
Het komt eveneens van rechtswege bijeen na iedere vernieuwing van het Parlement, de vierde maandag na de dag waarop die vernieuwing heeft plaatsgevonden.
(opgeheven)
Het moet ieder jaar tenminste veertig dagen in zitting blijven.