Geraadpleegde versie
Art. 13.
Alvorens hun ambt te aanvaarden, leggen de leden van het Parlement de volgende eed af : " Ich schwöre die Verfassung zu befolgen ".
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex