Wetshistoriek

Opgeheven bij de wet van 6 juli 1990 (BS 20 juli 1990), hersteld bij de wet van 19 juli 2012 (BS 22 augustus 2012).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid

Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1571/1

Blz. 1: