Wetshistoriek

Paragraaf 1 gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006) en bij de wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014);