Geraadpleegde versie
Art. 7.
De artikelen 17, 20 en 21 van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex