Huidige taal
Art. 6.
Het Parlement regelt de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap behoren. Artikel 19, § 1, eerste lid, en § 2, van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Andere talen