Trefwoorden:domeingoederen, openbaar domein, privaat domein
Annot. Art. 5
Art. 5.
§ 1. De artikelen 5, § 2, 6, § 3bis, 1° en 4°, 6, § 8, 6bis, 6quinquies, 8 tot 12, en wat de bepalingen inzake het Hoog Comité van Toezicht betreft, artikel 13, § 4, artikel 13, § 5, alsmede de artikelen 14 tot 16, 94, § 1bis en § 1ter, en 99 van de bijzondere wet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
§ 2. In afwijking van artikel 12 van de bijzondere wet worden de roerende en onroerende goederen van de Staat, zowel behorende tot het openbaar als tot het privaat domein, die uitsluitend voor het onderwijs in het Duitse taalgebied worden aangewend, zonder vergoeding aan de Duitstalige Gemeenschap overgedragen.
De artikelen 57, §§ 4 tot 7 van de financieringswet zijn van overeenkomstige toepassing op die overdrachten.