Trefwoorden:culturele aangelegenheden, persoonsgebonden aangelegenheden
Annot. Art. 4
Art. 4.
§ 1. De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 130, § 1, 1°, van de Grondwet zijn deze vermeld in artikel 4 van de bijzondere wet.
§ 2. De persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 130, § 1, 2°, van de Grondwet zijn deze vermeld in artikel 5, § 1, van de bijzondere wet.