Geraadpleegde versie
Art. 2.
De Duitstalige Gemeenschap bezit rechtspersoonlijkheid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex