Wetshistoriek

Vervangen bij de wet van 18 juli 1990, (BS 25 juli 1990), enig lid, 3° vervangen bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006).

Lees meer

Zie ook