Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

Bekendmaking
18 januari 1984
Bekrachtiging
31 december 1983
Inwerkingtreding
28 januari 1984
Versie
7 april 2023