Historique législatif

Remplacé par la loi du 18 juillet 1990 (MB 25 juillet 1990).

Lire la suite

Jurisprudence et avis

Avis 72.028/1/V du Conseil d’ État du 2 juillet 2021 sur un projet d’arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone ‘zur Einführung der Heimarbeit und zur Abänderung verschiedener Bestimmungen betreffend das Personal des Ministeriums  und bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses der Deutschsprachigen Gemeinschaft’

P. 4 :

“RECHTSGROND

3. Het ontwerp vindt in beginsel rechtsgrond in de in het eerste tot derde lid van de aanhef ervan vermelde bepalingen.

De artikelen 2 tot 7 van het ontwerp, die betrekking hebben op de organisatie en de werking van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, vinden evenwel rechtsgrond in artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’, dat op de Duitstalige Gemeenschap van overeenkomstige toepassing is verklaard bij artikel 54, eerste lid, van de wet van 31 december 1983 ‘tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap’. Uit artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gelezen in samenhang met artikel 54 van de wet van 31 december 1983, put de Regering van de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheid om de organisatie en de werking van haar diensten te regelen.”

Lire la suite

Voir aussi